Sveže voće Sveže povrće
Zamrznuto voće Zamrznuto povrće
Slatki program Kiseli program
Ru En Sr

Kontakt

Poruka je uspešno poslata!

Hvala na saradnji!

SedištePalmira Toljatija 5/II, 11070 Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 3121911, Faks: +381 11 3122061

Poslovna jedinica Sremska MitrovicaMarka Aurelija bb, 22000 Sremska Mitrovica, Srbija
Telefon: +381 22 2150376, Faks: +381 22 2150374

Predstavništvo u MakedonijiToše Mušarevski – direktor predstavništva, Krste Misirkov 38
Telefon: +389 78 321 004, +355 655 545 078, Nikola Pazeski -export dptm. manager

Predstavništvo u RusijiMagic Fruits Land Москва,
поселение Сосенское, Калужское ш., 22-й км, стр. 10
Оптово-продовольственный центр Фуд Сити
Анатолий Шапа
Теlefon: +7 965 202 46 46